LIJST

Lijst van de vacante studiebeurzenstichtingen 2023/2024


Schooljaar 2023/2024

Lijst van de vacante studiebeurzenstichtingen

Nr 3. Fonds ALBERT-ELISABETH (van 1925).
(gesticht door M. en Mevr. Hugo Andriesse-Spanjaard)
Een beurs van 325 € , ten gunste van :

de jonge mensen van Belgische nationaliteit, die in de Brusselse agglomeratie geboren zijn of daar ten minste tien jaar wonen, van wie de financiële toestand niet toelaat hogere studies te doen in een universiteit of een gelijkaardige instelling (“Université du Travail” te Charleroi inbegrepen) of in een conservatorium of een academie voor Schone Kunsten.

Nr 14.* Verenigde Fondsen BREUGEL, Piet (van 1577), ANTOGNOSSY, Gerardus (van 1693), BOGAERTS, Adam‑Willem (van 1481), NAREZ, Ursmer (van 1774), PEETERS, Johanna‑Theresa en Lucia‑Barbara (van 1760), SONIUS, Hendrik, CURE, Hendrik (van 1774) en VAN SCHUTTEPUT, Jan (van 1585).
Een beurs van 200 € voor de volledige studies in de geneeskunde, ten gunste van :
 1. de bloedverwanten van de stichters P. Breughel, A.-W Bogaerts, H. Sonius, H. Curé en J.Van Schutteput, en van de Leuvenaars ;
 2. de bloedverwanten van Anna Van Bemmel, echtgenote van de stichter J. Van Schutteput, en diegenen die geboren zijn in de vroegere meierij van’s-Hertogenbosch;
 3. de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.
Nr 16.* Fonds BROECKMAN-LARCHIER (van 1768).
Een beurs van 500 € voor de middelbare en beroepsstudies, ten gunste van :
 1. de wezen verwant met de stichters ;
 2. de wezen die te Leuven geboren zijn.

*(Begeving door een bloedverwant van de stichter Rega en de Commissie)

Nr 19. Fonds CAPPE, Emile (van 1920).
Een beurs van 100 € voor studies zoals in de Faculteit der Toegepaste Wetenschappen (“Polytechnische School”) van de Universiteit te Brussel, ten gunste van :

een Belg uit het Atheneum :

 1. van Elsene ;
 2. van Brussel of van Sint-Gillis gekomen, of van een ander Atheneum in België.

Nr 26. Fonds COUSIN, Jean (van 1928).
Een beurs (nr 1) van 250 € voor de middelbare, normale, technische en beroepsstudies, en bij gebrek aan aanvraag voor deze studies, voor hogere studies, de rechten et de theologie uitgezonderd, maar slechts voor een jaar, behalve eventueel voortgezet genot, ten gunste van :
 1. de weinig bedeelde jonge mensen, afstammelingen van de vader en moeder van de stichter ;
 2. de jonge mensen, inwoners van On en Hargimont ;
 3. de jonge mensen, inwoners van de provincie Luxemburg. In elke kategorie, voorkeurrecht eerst voor de minder bedeelden, daarna voor de vaderloze en/of moederloze meisjes, en eindelijk voor vaderloze en/of moederloze jongens

*(Begeving door drie bloedverwanten van de stichter)

Een beurs (nr 2) van 250 € voor de middelbare, normale, technische en beroepsstudies, ten gunste van :
 1. de weinig bedeelde jonge mensen, afstammelingen van de vader en moeder van de stichter ;
 2. de jonge mensen inwoners van On en Hargimont ;
 3. de jonge mensen, inwoners van de provincie Luxemburg. In elke kategorie, voorkeurrecht eerst voor de minder bedeelden, daarna voor de vaderloze en/of moederloze meisjes, en eindelijk voor de vaderloze en/of moederloze jongens.

*(Begeving door drie bloedverwanten van de stichter).

Een beurs (nr 3) van 250 € voor de hogere studies, de rechten en de theologie uitgezonderd, ten gunste van :

1°  de weinig bedeelde jonge mensen, afstammelingen van de vader en moeder van de stichter ;

2°  de jonge mensen inwoners van On en Hargimont ;

3°  de jonge mensen, inwoners van de provincie Luxemburg. In elke kategorie, voorkeurrecht eerst voor de minder bedeelden, daarna voor de vaderloze en/of moederloze meisjes, en eindelijk voor de vaderloze en/of moederloze jongens.

*(Begeving door drie bloedverwanten van de stichter).

  Nr 28. Verenigde Fondsen DANCO, Emile (van 1896) , “LE DUBBELTJE BELGE”en VANDEN SANDE, Jean-Georges (van 1890).
  Een beurs van 500 € voor de studie die rechtstreeks voorbereid tot het toelatingsexamen van de Koninklijke Militaire School en voor de studie aan die school, ten gunste van :
  1. de minst  gegoede nakomelingen van militaire die deel hebben genomen aan de oorlogen van 1914-1918 en 1940-1945;
  2. de nakomelingen van gepensioneerde dan wel nog actieve officieren van alle rang;
  3. de Belgen in het algemeen.
  Nr 29. Fonds de BARQUIN, Albert (van 1995).
  Een beurs van 1.000 € voor alle universitaire studierichtingen, en in deze orde : ten gunste van ;
  1. de verwanten van Albert de Barquin;
  2. Belgen en in België verblijvende buitenlanders. 

  De sollicitanten dienen bovendien hun humaniora te hebben afgelegd in een katholieke instelling en bijzonder begaafd te zijn in de wiskunde.

  Nr 30.* Fondsen DE BATTY, Louis (van 1775).
  Een beurs van 150 € voor de middelbare, beroeps-en hogere studies, ten gunste van :

  1° De afstammelingen van de neven en nichten van de stichter. 2° Belgen en in België verblijvende buitenlanders.

  *(Begeving door een bloedverwant van de stichter).

   

   Nr 33. Fonds DE BAY, Lucien (van 1937).
  Acht beurzen van 2.500 € ten gunste van :

  de jonge mensen die de studies van burgerlijk ingenieur of van doctor in de natuurkundig-scheikundige wetenschappen beginnen of voorzetten en die hun vorige studies slechts in wereldlijke onderwijsinrichtingen hebben gedaan. Met gelijke verdiensten van de kandidaten zullen de beurzen in de volgende volgorde worden toegekend :

  1. aan de bloedverwanten van de stichter Lucien De Bay en aan bloedverwanten van de stichters van de andere beurzen De Bay beheerd door de Commissie voor studiebeurzenstichtingen van Brabant ;
  2. aan studenten uit Auvelais of Jemeppe-sur-Sambre ;
  3. aan studenten uit Chièvres, Meslin-l’Evêque, uit het kanton Aat, uit het Henegouwen ;
  4. aan studenten uit de Brusselse agglomeratie of uit de Waalse streek van België.

  *(Begeving door een bloedverwant van de stichter en de Commissie).

  Nr39.* Fonds DE DONCKER-GIROUL, Lydia (van 1929).
  Een beurs van 250 € voor de hogere studies, ten gunste van :
  1. de vrouwelijke afstammelingen van de broers en zusters van Lydia De Doncker, weduwe A. Giroul ;
  2. de mannelijke afstammelingen van de broers en zusters van Lydia De Doncker, weduwe A. Giroul ;
  3. de jonge mensen die hun middelbare studies in het Koninklijk lyceum van Tienen hebben gedaan.
  4. de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven

  Nr40.* Fonds DEFALQUE, Bernard en DEFALQUE-GINION, Jules (van 1920).

  Een beurs van 250 € voor normale lagere studies, huishoudelijke of beroepstudies, ten gunste van :

  1° de kinderen van Loupoigne die hun lagere studies volledig en uitsluitend in de gemeentescholen van deze lokaliteit hebben gevolgd.

  2° de jonge mensen die hun volledige lagere studie slechts in wereldlijke onderwijsinrichtingen van Waals Brabant hebben gevolgd.

  Nr 59.* Fonds GALMART, Joost (van 1834).
  Een beurs van 300 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs, voor de beroepsstudies, de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie, ten gunste van :
  1. de afstammelingen van de vader en moeder van de stichter J. Galmart, met voorkeurrecht voor de naasten ;
  2. de andere bloedverwanten van de stichter ;
  3. de studenten uit Sint-Kwintens-Lennik en Heikruis

  *(Begeving door een bloedverwant van de stichter en twee leden van de Commissie).

  Nr 60. Fonds GERADIN, Paul (van 1980)
  Twee beurzen van 275 € voor de middelbare studies, de beroeps-en technische studies inbegrepen, ten gunste van :

  De jonge mensen geboren in het kanton Geldenaken of die er sedert ten minste vijf jaar wonen, of, indien er geen zijn, ten gunste van jonge mensen geboren in het arrondissement Nijvel of die er sedert meer dan vijf jaar wonen ; in beide gevallen moeten de begunstigden bijzonder verdienstelijk zijn zowel voor wat hun familiale bestaansmiddelen als voor wat hun schoolresultaten betreft.

  Nr 61.* Verenigde Fondsen GERLAC ab ANGELIS (van 1663) en SCAILLE, Hendrik (van 1688).
  Een beurs van 175 € :
  A)     voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de geneeskunde, ten gunste van :

  de afstammelingen van de broer en zuster van de stichter Gerlac ab Angelis en van de bloedverwanten van de stichter H. Scaille ;

  B)     voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie alleen, ten gunste van :
  1. de jonge mensen uit de oude Nederlanden, met voorkeurrecht voor de jonge mensen uit de gemeente en uit het oud district van Heusden, voor die van de stad en van het oud markiezaat  van ’s-Hertogenbosch, voor diegenen van het district van Haarlem ;
  2. de jonge mensen uit Dinant, de koorknapen van de kerk van Antoing en, bij gebrek, voor diegenen van de kerk van Chimay die gedurende ten minste twee jaar deze kerken hebben bediend, alsook van de Leuvenaars.

  Nr 68. Fonds HENRICOT, Emile (van 1914).
  Een beurs (nr 2) van 450 € voor de studies van burgerlijk, handels- of industrieel ingenieur, ten gunste van :
  1. de afstammelingen van Emile Henricot ;
  2. de afstammelingen van de drie zusters van Emile Henricot (Odile, Aline en Mathilde),
  3. de Kinderen en kleinkinderen van bedienden of arbeiders die ten minst tien jaar tijdens het leven van Emile Henricot (overleden in 1909) in zijn fabrieken te Court-Saint-Etienne hebben gewerkt.
  4. de kinderen van de oudste bediende of arbeiders die sinds ten minste vijf achtereenvolgende jaren werken of die ten minste vijf achtereenvolgende jaren hebben gewerkt in de fabrieken Emile Henricot ;
  5. achtereenvolgens, de inwoners van Court-Saint-Etienne, Ham-sur-Sambre, Franière, Saint-Martin, Onoz, Balâtre, Jemeppe-sur-sambre, Mont-Saint-Guibert, Assesse, Moustier, Céroux-Mousty, Ottignies, Mellet, Villers-Perwin, Bossière en Beuzet ;
  6. de inwoners van het arrondissement Nijvel ;
  7. de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

  De beurs kan slechts worden toegekend aan studenten die hun middelbare studies in een wereldlijke onderwijsinstelling hebben gedaan.

  *(Begeving door twee bloedverwanten van de stichter).

  Nr 69. Fonds HERAIN, Jean (van 1937).
  Een beurs van 1.150 € voor alle studierichtingen, met uitzondering van de studies in de schone kunsten, in de muziek, in de geneeskunde, in de rechten, in de kerkelijke wijsbegeerte en in de theologie, ten gunste van :

  minder gegoede jongeren die met grote vrucht de lessen beëindigd hebben aan een school van de gemeente Elsene, met recht van voorrang voor de wezen.

  Nr 72.* Verenigde Fondsen HUYN d’AMSTENRAADT, Egmondus (van 1621)en de ANGELIS, Jan-Baptist (van 1728)
  Een beurs van 175 € voor alle hogere studies, ten gunste van :

  de Belgen en van de vreemdelingen die in België verblijven.

  Nr 75. Fonds JONCKHEERE, Désiré (van 1952). (gesticht door André Jonckheere).
  Een beurs van 300 € voor alle studies (na het lager onderwijs), ten gunste van :
  1. de jonge mensen die hun lagere studies in de gemeenteschool nr 12 te Brussel (stad) gevolgd hebben.
  2. de jongelui die hun lagere studies in de officiële scholen van de Brusselse Agglomeratie gevolgd hebben.

  Die beurs kan slechts worden toegekend aan studenten die hun middelbare studies in een wereldlijke onderwijsinstelling hebben gedaan.

  Nr 77.*Verenigde Fondsen KEMPENIUS, Jan (van 1684), HERMANS, Jan (van 1631), en Devos, Adriaan (van 1676).
  Een beurs van 250 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs en voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de geneeskunde, ten gunste van :
  1. de bloedverwanten van de stichters J. Kempenius en J. Hermans ;
  2. de jonge mensen van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.
  3. de jongelui die hun woon-of verblijfplaats in Nederland hebben
  Nr78. *Verenigde Fondsen LARDINAEL (Jan, van 1490) en HANON (Guillaume-Joseph, van 1757).
  Een beurs van 175 € voor alle hogere studies, ten gunste van :
  1. de bloedverwanten van de stichters J. Lardinael en G. –J. Hanon ;
  2. de jonge mensen geboren te Kasteelbrakel en s’ Gravenbrakel, alsook de weinig bedeelde studenten uit Tienen.

  *(Begeving door een verwant van de stichter J. Lardinael, als het gaat om de toekenning van de beurs aan een verwant).

  Nr 79. Fonds LAVRY (Jean, van 1979).
  Een beurs van 500 € ten gunste van :

  Verdienstelijke jonge jongens die hun middelbare studies in het “Athénée Royal ” van ’s Gravenbrakel hebben gedaan en die en een hogere studie willen aanvatten of voortzetten.

  Nr 84.*Verenigde Fondsen MALOTTEAU (van 1574), COLLART, Ghislain (van 1664), PINNOX, Katharina, VAN HOVE, Arnould (van 1638), HEEMS, Jan (van 1560), de BERQUYN, Adriana (van 1569), MUTSAERT, Adriaan (van 1608), PARMENTIER, Lodewijk (van 1714), QUINTS, Jan en VAN DEN HOVE,Elizabeth (van 1623), TYPOETS, Barbara, Katharina en Mattheus (van 1575), STOFFELS, Arnould (van 1717), BUISSERET, François (van 1603) en FEUTS, Boudewijn (van 1661).
  Een beurs van 200 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs, voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de geneeskunde, ten gunste van :
  1. de bloedverwanten van de stichters Malotteau, C. Pinnox, A. Van Hove, A. Mutsaert, de bloedverwanten van Jan Parmentier, neef van de stichter L. Parmentier, de andere bloedverwanten van de stichter L. Parmentier, met voorkeurrecht voor de naasten, de bloedverwanten van de stichter A. Stoffels, de afstammelingen van Georges, Marguerite, Catherine, Isabelle en Jacqueline Buisseret, broer en zusters van de stichter Fr. Buisseret, de bloedverwanten van de stichter B.Feuts, de bloedverwanten van de stichters Gh. Collart, J. Heems, J. Quints en El. Van den Hove, Barbara, Katharina en Mattheus Typoets, met voorkeurrecht voor de naasten, de bloedverwanten van Johannes Van den Tympel en de bloedverwanten van de stichtster A. de Berquyn, echtgenote Wyts, die de naamWyts dragen ;
  2. de studenten van Namen en van het bisdom van Namen, de weinig bedeelde studenten uit Diest, Geel en Mechelen de studenten uit Arendonck, de studenten die te Hanzinne geboren zijn, de studenten uit Corbais, met voorkeurrecht voor de afstamelingen van Albert Anciau (“marguellier de Corbey”) en André Jamin (“majeur de Coroy”), de studenten uit de stad en het land van Cassel en Bergues, alsook de inwoners van Armentières (Noord-Frankijk) ;
  Nr 87. Fonds MEYER, Pierre-Joseph (van 1899).
  Een beurs van 250 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs en voor de hogere studies, ten gunste van :

  de jonge mensen van Belgische nationaliteit, geboren te Brussel (Stad) of die er wonen, met voorkeur voor diegenen die met succes in één van de gemeentescholen van de stad studies gevolgd hebben.

  Nr 89.* Fonds MILIUS, Jan (van 1596).
  (1e reeks).
  Drie beurzen van 500 € voor de wijsbegeerte, de theologie en de rechten, ten gunste van:

  de onderdanen van het Groot-Hertogdom Luxemburg.

  *(Deze begeving dient door voorstelling van kandidaten door de Regering van de Groot-Hertogdom te gebeuren).

  (2e reeks).
  Vier beurzen van 500 € ten gunste van :

  de jonge mensen uit Belgisch Luxemburg :

  1. twee voor de rechten ;
  2. een voor de wereldlijke of kerkelijke wijsbegeerte ;
  3. een voor de theologie.
   (3e reeks).
  Een beurs van 500 € ten gunste van:
  1. de bloedverwanten van de stichter (Madrid, 1596);
  2. de Leuvenaars ;
  3. de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven;

  b) een voor de wereldlijke of kerkelijke wijsbegeerte .

  Nr 95.* Fonds PEETERS, Hendrik (van 1739).
  Een beurs van 200 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs, voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de geneeskunde, ten gunste van :

  1° kinderen geboren te Hoegaarden.

  2° de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven

  Nr 102.* Verenigde Fondsen ROELOFFS Barbara-Theresia en Johanna-Francisca (van 1719 en 1751).
  Een beurs van 120 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs, en voor de hogere studies, ten gunste van :
  1. de bloedverwanten van de stichtsters B.-Th. en J.-Fr. Roeloffs, weduwe Servais, met voorkeurrecht voor de naasten ;
  2. de jonge mensen van de parochie Sinte-Goedele (Sint-Michiels Kathedraal) te Brussel;
  3. de jonge mensen van de Sint-Niklaas parochie te Brussel.

     *(Begeving door drie bloedverwanten van de stichtster B.-Th. Roeloffs, een bloedverwant van de stichtster J.-Fr. Roeloffs en een lid van de Commissie).

  Nr 103. Fonds ROUSSEAU, Léonie (van 1893).

  Een beurs (nr 1) van 200 € voor de middelbare en beroepsstudies, ten gunste van :
  1. de afstammelingen van de broers en van de zuster van Adrien Rousseau, vader van de stichtster ;
  2. de afstammelingen van Albertine Dupont, weduwe Schenken, zuster van de moeder van de stichtster ;
  3. de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven, maar slechts voor één jaar, behalve voortzetting indien er zich geen kandidaten onder 1e en 2e voordoen.
  Een beurs (nr 2) van 200 € voor de hogere studies, ten gunste van :
  1. de afstammelingen van de broers en van de zuster van Adrien Rousseau, vader van de stichtster;
  2. de astammelingen van Albertine Dupont, weduwe Schenken, zuster van de moeder van de stichtster ;
  3. de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven, maar slechts voor één jaar, behalve voortzetting indien er zich geen kandidaten onder 1e en 2e voordoen.
  Nr 104. Fonds ROUSSEAU, Charlotte-Léonie, weduwe Vincke (van 1916).
  Ten gunste van afstammelingen van :

  de broers en van de zuster van Adrien Rousseau, vader van de stichtster, behalve zekere uitzonderingen ;

  Albertine Dupont, weduwe Schenken, zuster van de moeder van de stichtster :

  1ste reeks : een beurs van 375 € voor de middelbare studies vanaf 12 jaar, gedurende drie jaar.

  Ten gunste van :

  1° de leerlingen uit de gemeentescholen van Sint-Jans-Molenbeek.

  2° de Belgen en de vreemdelingen die in België verblijven.

  4e reeks : Een beurs van 500 € voor beroepsstudies.

  Nr 112.* Fonds T’SJONGEN, Joachim en Catharina (van 1623).

  Een beurs van 100 € voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de

  geneeskunde, ten gunste van :

  1. de bloedverwanten van de stichter J.T’Sjongen en die van de stichtster C.T’Sjongen en van haar echtgenoot Pieter Conen ;
  2. de jonge mensen uit Mol, Balen en Dessel ;

  3.de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

  Nr. 113. Fonds VAN ASSCHE, Robert (van 1969).
  Twee beurzen van 400 € voor de middelbare, normale, technische en beroepsstudies, ten gunste van:

  Verdienstelijke jonge meisjes van Belgische nationaliteit geboren of wonende te Brussel-Stad en in tweede plaats geboren of wonende in de Brusselse agglomeratie voor wie het schoolgaan op financieel vlak moeilijk kan worden door ongelukkige omstandigheden buiten hun wil – overlijden van één van de ouders, scheiding of echtscheiding van de ouders, het verlaten van de kinderen door de ouder die in hun onderhoud voorzag, werkloosheid van één van de ouders -.

  Nr 115. Fonds VAN CROMBRUGGHE, Anna (van 1969).
  Acht beurzen van 400 € voor de middelbare, normale, technische en beroepsstudies, ten gunste van:

  verdienstelijke jonge jongens van Belgische nationaliteit, geboren of wonende te Brussel-Stad en in tweede plaats geboren of wonende in de Brusselse agglomeratie voor wie het schoolgaan op financieel vlak moeilijk kan worden door ongelukkige omstandigheden buiten hun wil – overlijden van één van de ouders, scheiding of echtscheiding van de ouders, het verlaten van de kinderen door de ouder die in hun onderhoud voorzag, werkloosheid van één van de ouders. –

  Nr 116* Verenigde Fondsen VAN CUTSEM, Franciscus-Amandus (van 1833) en VAN RANSBEEK, Martinus (van 1817).
  Een beurs van 400 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger

  onderwijs voor de wijsbegeerte en de theologie, ten gunste van :

  1. de afstammelingen van J.-Bte Van Cutsem of van Anna-Maria Van Cutsem, broer en zuster van de stichter F.-A Van Cutsem en van de bloedverwanten van de stichter M. Van Ransbeek, aan vaderszijde ;
  2. de afstammelingen van Willem, Reinier, Barbara of Katharina Van Cutsem, neven van de stichter M. Van Ransbeek, aan moederszijde;
  3. de jonge mensen uit Buizingen en van de parochie van Asse, en, bij gebrek, van de parochies van Buggenhout en Paricke.

  Nr 119.Fonds VANDENPEEREBOOM, Alfons (van 1890).

  Een beurs van 100 € om de lessen te volgen in een hogere onderwijsinstelling voor

  landbouwkunde, ten gunste van :

  De Belgen, en van de vreemdelingen die in België verblijven.

  Nr 122.* Fonds VANDER BORGHT, Willem (van 1498).
  (1e reeks)
  Drie beurzen van 900 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs, ten gunste van:
  1. de afstammelingen van de broers of zusters van de stichters;
  2. de weinig bedeelde jonge mensen van de parochie van de Sint-Michiels kathedraal (oude Sinte-Goedele parochie) te Brussel ;
  3. de weinig bedeelde kinderen van de parochie Gijzegem, maar slechts voor één jaar, behalve voortzetting, indien er zich geen kandidaten onder 1e voordoen.

  Nr 123.Fonds VANDERKELEN, René A.M. (van 1959)
  Een beurs van 400 € voor alle studies (na het lager onderwijs), ten gunste van :

  een leerling(e) of student(e) die het lager onderwijs in één van de gemeentescholen van de stad Brussel heeft bezocht.

  alle weinig bedeelde studenten, Belgen, of vreemdelingen die in België verblijven

  Nr 128.* Fonds VAN LIMBORCH, Hendrick en Anna (van 1741).

  Een beurs van 200 €

  A) voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs, voor de wijsbegeerte, de rechten en de theologie, ten gunste van :

  de bloedverwanten van de stichter H. Van Limborch en van de afstammelingen van Petrus Martinus Vanderhaert ;

  A)  indien er geen zijn, voor de rechten en de theologie alleen, ten gunste van :

  leuvenaars van geboorte.

  Nr 135. *Verenigde Fondsen ZOENIUS, Laurens (van 1650), HUBENS, Paulus (van 1655) en TESTELMANS, Jan en Paulus (van 1711 en 1717).
  Een beurs van 200 € voor de retorika, de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de geneeskunde, ten gunste van:
  1. de bloedverwanten van de stichters;
  2. de weinig bedeelde jonge mensen uit Bree (Limburg).

  *(Begeving door drie bloedverwanten van de stichter Zoenius).

  Nr 138.* Fonds Jeanne M. BAR

  Een beurs van 900 € ten gunste van:

  Verdienstelijke maar onbemiddelde kinderen van Belgische nationaliteit in staat te stellen te studeren of een vak aan te leren.

  BEURZEN VAN DE IERSE FONDSEN

  Nr 92.* Verenigde Fondsen NOTTINGHAM, Rogerus (van 1692) en SULLIVAN, Florentius (van 1739).
  Een beurs van 1.150 € ten gunste van :
  1. de jonge mensen van de familie Sullivan in het graafschap Kerry of van de familie MacCarthy in hetzelfde graafschap, voor de theologie, en de jonge mensen uit Dublin met voorkeurrecht voor de edele en eerbare families, voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie;
  2. de jonge mensen uit Kerry, Cashel of Ulster voor de theologie;
  3. alle Ieren voor de voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie;
  4. de jonge mensen uit de parochie Sint-Niklaas te Gent, met voorkeurrecht voor de koorknapen van deze kerk, voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie;
  5. de Belgen en de in België verblijvende buitenlanders, voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie.
   BEURZEN VOOR KUNSTENAARS EN ARCHITECTEN
  Nr 63. Fonds GODECHARLE, Napoleon (van 1871)

  Drie beurzen van 5.000 € (2.500 € gedurende twee opeenvolgende jaar), voor studiereizen in het buitenland, ten gunste van:

  kunstenaars Beeldhouwers, Schilders en Architecten die van Belgische nationaliteit zijn of staatsburger zijn van een van de landen van de Europese Unie en op datum van het afsluiten van de kandidaturen sedert tenminste vijf jaar in België verblijven die op één januari van de wedstrijdjaar minder dan vijfendertig jaar oud zijn en die door de werken die ze aan het oordeel van de jury van de Wedstrijd Godecharle zullen voorgesteld hebben, zullen bewijzen dat ze “bedeeld zijn met een merkwaardige begaafdheid” en die “terecht een ruim succes mogen verwachten”.

  Aan de belanghebbenden worden een exemplaar van het reglement en een aanvraagformulier tot deelneming aan de wedstrijd toegezonden op aanvraag gericht tot het secretariaat van de Commissie.

  Naar boven